DegazörKLASİK TERMİK DEGAZÖR


Buhar kazanı besleme suyu içinde çözülmüş olarak bulunan serbest oksijen (O₂) ve karbondioksit (CO₂) gazları kazanın ve buhar tesisatının metal yüzeylerinde tahribata sebep olurlar. Bu korozif gazları; besi suyunun bünyesinden uzaklaştırmak için; besi suyu ufak zerrelere ayrılarak ve buharla ısıtılarak bünyesindeki CO₂ 60°C’ta, O₂ 100°C’ın üstünde buharlaşarak ayrılır.
 


MODERN BASINÇLI TİP TERMİK DEGAZÖR

Klasik degazörün kazan dairesine konulması için kazan dairesinin yaklaşık 10m yükseklikte yapılmasının getirdiği inşaat maliyeti; degazörü yukarıya asmak için yapılan çelik konstrüksiyonun maliyeti; bir çok kazan dairesinde klasik degazör konulması kararında caydırıcı olmuştur.

Bu yüzden kazan dairelerinin çoğunda degazör yoktur. Klasik degazörlerin yukarıda belirtilen olumsuzluklarını ortadan kaldırmak, ayrıca klasik degazörlerde olduğu gibi ayrı bir degazör tankı ve ayrı bir kondens tankı yerine; müşterek degazör ve kondens tankı kullanarak tank maliyeti de düşürülmüştür. Ayrıca degazör zemine yerleştirilerip içerisinde 102°C sağlanmaktadır.

Bu sistemin en büyük avantajlarından bir tanesi de sistemin atmosfere kapalı olması dolayısıyla flaş buhar kaçağının olmamasıdır. Sistemde kondens hatlarında 0,5 atü civarında karşı basınç oluşur. Bu sistemde besi suyu; degazör içine basınçlı bir şekilde püskürtülerek sis haline getirilir. Ayrıca alçak basınç buharla ısıtalarak sıcaklığı 102°C’a çıkarılır. Bu esnada korozif O₂ ve CO₂ dışarı atılmış olur. Degazör tankı 3 bar basınca göre dizayn edilmiştir.

Fazla hacim işgal etmeden; degazörü belirli bir yüksekliğe çıkarma ihtiyacı olmadan 1 t/h ile 50 t/h arasında istenen kapasitelerde 90°C’ta degaze edilmiş su sağlamak üzere imal edilmektedir.


MODERN ATMOSFERİK TİP DEGAZÖR

Atmosfere açık kondens sistemine ve kondens tankına sahip buhar tesislerinde; kazan besi suyu içindeki korozif CO₂’i tamamen, O₂’i ise maksimum seviyede uzaklaştırmak için, kazan besi suyu degazör kafası içine pülverize (sis halinde) püskürtülür ve buhar ile (varsa flaş buhar ile) sıcaklığı yükseltilir. Sudan ayrılan korozif gazlar degazör kafasından otomatik olarak atılır. Degaze edilmiş kazan besi suyu degazör (kondens) tankında toplanır ve 90°C’ta tutulur.

Fazla hacim işgal etmeden; degazörü belirli bir yüksekliğe çıkarma ihtiyacı olmadan 1 t/h ile 50 t/h arasında istenen kapasitelerde 90°C’ta degaze edilmiş ve yumuşatılmış su sağlamak üzere, üstelik flaş buhardan ve kondenstoplardan kaçan buhardan da istifade ederek ekonomi sağlamak üzere imal edilmektedir.
Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi