Buhar Jeneratörü

                        DOKÜMANLAR
TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR  
 

Motorin, Fuel-oil, Doğalgaz, LPG, Kömür Ve Pelet yakarak, 50kg/h...5000kg/h arasında muhtelif kapasitelerde buhar üretirler.
  • Oteller, çamaşırhaneler, konfeksiyon ve triko imalathaneleri, yem sanayii, beton kürleme, kuru temizleme, ilaç sanayi, kimya sanayi, boya sanayi, içecek şişeleme sanayi, buharla yıkama ve temizleme, çorap sanayi ve benzer endüstriyel tesisler için ideal bir buhar üreticidir.
  • Az yer kaplar ve çok kısa zamanda ekonomik buhar üretirler.
  • Düşük su hacminden dolayı bekleme ısı kayıpları buhar kazanlarına göre çok düşüktür.
  • Otomatik ve emniyetli çalışır. Ardarda çalışan emniyet sistemlerine sahiptir.
  • Fazla bilgi, bakım ve gözetim gerektirmeden çalışır.
  • Yılardır Türkiye içinde ve dışında çalışan yüzlerce örneği ile kendini kanıtlamıştır.
  • Brülörü, besi suyu pompası, kondens tankı, su filtresi, otomatik su yumuşatma ünitesi ve elektrik panosu ile kompakt bir ünitedir.
  1. Su seviyesi tehlikeli bölgeye geldiğinde,
  2. Baca sıcaklığı ideal aralığın üstüne çıktığında, (Kazanın susuz kalma ihtimali sebebiyle.)
  3. Buhar çıkış sıcaklığı ideal aralığın üstüne çıktığında, (Basınç kontrol prosestatı arızası ihtimali sebebiyle.)
Tüm cihazın şebeke elektriği Patentli Kontrol Ünitemiz ile otomatik olarak emniyet panosundan kesilir.
 
 
  Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Buhar Üreticisi, Üniversal Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Alev Duman Borulu Buhar Jeneratörü

ALEV DUMAN BORULU
BUHAR JENERATÖRÜ

Spiral Su Borulu Buhar Jeneratörü, Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Üniversal Buhar Jeneratörü, TSB ENERGY

SPİRAL BORULU BUHAR
BUHAR JENERATÖRÜ

Su Borulu Buhar Jeneratörü, Buhar Jeneratörü, Buhar Üreticisi, Buhar Kazanı, TSB ENERGY

DÜZ SU BORULU
BUHAR JENERATÖRÜ

 
 

TEK GÖVDE ÜZERİNDE KOMPLE BUHAR JENERATÖRÜ

 
                               
 

Buhar Jeneratörü Nedir? Ne Zaman Kullanılır?

Birçok tesiste 2000kg/h’ in altında buhara ihtiyaç vardır. Bu işletmeler çoğunlukla çok katlı binalarda yerleşmişlerdir. Buralara büyük su hacimli kazanları koymak hem güvenlik hem de yer işgali bakımından uygun olmaz. Bunlara Tekstil Sanayi örnek gösterilebilir. Buralara su hacmi az olan, az yer işgal eden, çabuk buhar üreten ana buharla beraber su taşınmasına imkan vermeyen buhar üreticiler konulmalıdır. Bu tür buhar kazanlarına ülkemizde buhar jeneratörü deniliyor. Aslında hepsi bir buhar kazanıdır.

Buhar Jeneratörü Çalışma Prensibi;

Buhar jeneratörleri sahip oldukları ısı enerjisini bünyesindeki az su hacmine anlık ileterek kısa zamanda anlık buhar üreten cihazlardır. Az su hacminden dolayı küçük ve kompakttırlar. Ani buhar çekişlerine yanıt veremezler.
 

Çok Küçük Su Hacimli Kazanlar
(Buhar Jeneratörleri – Çabuk Buhar Üreticiler)

Kazanların patlama riskinde su hacminin ve işletme basıncının rolü çok büyüktür. Bu bakımdan insanların bulunduğu veya çalıştığı yerlerin içine, altına, üstüne, yanına aşağıdaki formüldeki değer 10.000’i aşarsa kazan konulamaz. Kazanı insanların bulunduğu yerden uzağa koymak gereklidir.

TS 2736’ya göre; İşletme basıncı (Atü) X Kazanın Su Hacmi (lt) ≤ 10.000 olursa, 

İnsanların yerleşik olduğu yerlere konulabilir.

 
 

 
                           
 


Alev – Duman Borulu Buhar Jeneratörü;


KAPASİTE ve BOYUT
 
ONLINE KATALOG
 

TEKLİF İSTE
 

ÜRÜN VİDEOSU
 
 


Son 50 yılda kazan dizaynında, ısınım yüzeylerinin büyütülmesi yönünde gelişmeler yaşanmaktadır. Alev-Duman Borulu Buhar Jeneratörlerimizde de bu prensipler dahilinde gelişmeler yaşanmıştır. Alev-Duman Borulu Buhar Jeneratörümüzde 1. ve 2. geçiş olan, tersine dönen alev şeklinde alev-gaz akımları genişletilmiş yanma hücresinde oluşurken, duman gazlarının buhar jeneratörünün ön tarafından duman borularından geçmesi ile 3. geçiş tamamlanır. Kazan verimini arttırmak için opsiyonal olarak duman borularına türbülatörler yerleştirilerek duman gazlarından azami ısı transferi temin edilir. Bu tip buhar jeneratörlerinde dikkat edilmesi gereken konu, gaz hızlarının yüksek oluşu nedeni ile duman yolları direnci yüksek olup uzun namlulu brülörler ile kullanılmalıdır.
 
 
Maksimum Alev-Duman Borulu Buhar Jeneratörü imalatımız, üretim kapasitemiz; 5000kg/h 25 Atü buhar ile sınırlıdır.
Buhar Jeneratörü verimimiz %90-92 dir.


Çekinceleri;

Diğer tip jeneratörlere göre büyük su hacminden dolayı bilhassa bir külhan çökmesi veya dış zarf yırtılmasında fazla buharın ortaya çıkması neticesi tahribata sebep olabilirler.
 
 
Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Buhar Üreticisi, Üniversal Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Alev Duman Borulu Buhar Jeneratörü
ALEV-DUMAN BORULU
BUHAR JENERATÖRÜ
YARI MAMÜL, İMALATIMIZ
 
  Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Buhar Üreticisi, Üniversal Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Alev Duman Borulu Buhar Jeneratörü Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Buhar Üreticisi, Üniversal Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Alev Duman Borulu Buhar Jeneratörü, Certification Europe Signiture, Turk Loyd, TSB ENERGY, CE Buhar Jeneratoru, Steam Generator, Buhar Ureticisi, TSB ENERGY Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Buhar Üreticisi, Üniversal Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Alev Duman Borulu Buhar Jeneratörü, TSB ENERGY    
 

 
                           
                               
 


Spiral Su Borulu Buhar Jeneratörü;


KAPASİTE ve BOYUT
 

ONLINE KATALOG
 

TEKLİF İSTE
 

ÜRÜN VİDEOSU
 
 

Yüksek basınçta aralıklı çalışan tesislerin buhar ihtiyacı için seçtikleri jeneratör tipidir. En önemli özelliği az su hacminden ötürü, bilhassa buharı depolamamasından dolayı her hangi bir boru yırtılmasında yıkıcı bir tahribata yol açmazlar. Sürekli beslenen besi suyu serpantinler içerisinde basınç altında yüksek sıcaklıklara çıkar ve ana buhar kollektöründe, buhara kalkarak buhar kullanan cihazlara yönlendirilir. Ana buhar kollektöründe TSB ENERGY özgü buhar separatörü ile buhar, ıslak buhardan ayrıştırılır ve tesise kuru buhar gitmesi sağlanır. Ayrıştırılmış ıslak buhar yüksek kapasiteli şamandıralı kondenstop ile kollektörden besi suyu tankına geri döner. Bir dakika gibi kısa sürede buhara kalkar.
Üç geçişli olup yüksek verimlidir %92-94. İç içe geçmiş iki spiral serpantin ile verimli bir ısı transferi sağlandığı gibi 3. geçişteki düşük ısı transferi boru çapı düşürülerek sağlandığı için dengeli bir ısı transferi ve kuru buhar elde edilmektedir.
Oransal Brülör ve invertör kontrollü tripleks pompanın ortak çalışması neticesi anlık ihtiyaç duyulan buhar üretildiğinden her zaman tesise kura buhar sağlanmaktadır.
Serpantinli buhar jeneratörlerinin en büyük dezavantajı olan su yürümesi TSB ENERGY otomasyon sistemleri ve separatörü ile ortadan kaldırılmıştır.
Isı transfer yüzeyi %25 emniyetli seçildiği için her zaman daha verimli ve düşük emisyon değerlerine sahiptir.
Komple tek gövde üzerinde paket buhar jeneratörüdür.
Besi pompasının ilk çalışma devrinin, brülör devredeyken ki çalışma devrinden her zaman yüksek olduğu için kondens tankındaki sıcaklık arttışı jeneratör verimini düşürmemektedir.
Maksimum Spiral Su Borulu Buhar Jeneratörü imalatımız, üretim kapasitemiz; 5000kg/h 45 Atü buhar ile sınırlıdır.
Buhar Jeneratörü verimimiz %92-94 tür.


Çekinceleri;

Çok iyi arıtılmış besi suyu mecburiyeti vardır. ( Çünkü besi suyu kazana girdikten sonra buhar halinde çıkar ve bünyesindeki tüm yabancı maddeler buhar jeneratörü içerisinde kalır, blöf sistemi mevcut değildir.)
Tamir imkanları yoktur, serpantini değiştirmek gerekir.

 
 
Spiral Su Borulu Buhar Jeneratörü, Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Üniversal Buhar Jeneratörü, TSB ENERGY

Spiral Su Borulu Buhar Jeneratörü, Buhar Jeneratörü, Buhar Kazanı, Üniversal Buhar Jeneratörü, TSB ENERGY


SPİRAL BORULU BUHAR JENERATÖRÜ
YARI MAMÜL, İMALATIMIZ
 
  Spiral Borulu Buhar Jeneratörü, Kazan İmalatı, Kazan Üretimi, Steam Generator Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Invertörlü Kazan Panosu Tripleks Pompa, Buhar Jeneratörü, Steam Generator, Spiral Borulu Buhar Jeneratörü    
 

 
                           
                               
 


Düz Su Borulu Buhar Jeneratörü;


KAPASİTE ve BOYUT

ONLINE KATALOG

TEKLİF İSTE
 

ÜRÜN VİDEOSU
 
 

Spiral su borulu buhar jeneratörü ile alev-duman borulu buhar jeneratörünün dezavantajlarını yok eden mükemmel bir tasarımdır. Duman gazı düz su boruları içerisine yerleştirilmiş boru demetleri arasından geçerek ısı transferi gerçekleştirir. Kazan üst noktasından basılan besi suyu; düz su borularında ön aynayı ve arka aynayı kullanarak dolaşır kızgın su buharı üst buhar domunda toplanır, Bu cihaz ile daha kısa sürede buhar üretildiği gibi, blöf yapma imkanı sunduğu için kirli su etkileri minumuma indirilmiştir. Yüksek basınç değerlerine çıkılabildiği gibi borularda oluşabilecek yırtılma ile ani bir buhar oluşmayacağı için büyük tahribatlara da sebep olmazlar.

Maksimum Düz Su Borulu Buhar Jeneratörü imalatımız, üretim kapasitemiz; 5000kg/h 45 Atü buhar ile sınırlıdır.
Düz Su Borulu Buhar Jeneratörü verimimiz %90-92 dir.


Çekinceleri;

Üretim maliyeti yüksektir.
Diğer jeneratörlere göre daha çok yer kaplar.

 
 
Su Borulu Buhar Jeneratörü, Buhar Jeneratörü, Buhar Üreticisi, Buhar Kazanı, TSB ENERGY
DÜZ SU BORULU BUHAR JENERATÖRÜ
YARI MAMÜL, İMALATIMIZ
 
                         
                               


ALEV DUMAN BORULU
BUHAR JENERATÖRÜ
SPİRAL BORULU
BUHAR JENERATÖRÜ
DÜZ SU BORULU
BUHAR JENERATÖRÜSEYYAR ISI SANTRALİ;

Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi