Buhar Kazanı
 

Buhar Kazanı, Buhar Kazanları Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi

TEK GÖVDE ÜZERİNDE PAKET BUHAR KAZANI

           
DOKÜMANLAR

TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR
 
   
Motorin, Fuel-oil, Doğalgaz, LPG, Kömür Ve Pelet Yakar. 200kg/h...30.000kg/h arasında muhtalif kapasitelerde buhar üretir.
 
DİZAYN: Yüksek basınç, 3 akımlı, alev-duman borulu, silindirik, skoç tipi buhar kazanı TS EN 12953, Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir.
 
MALZEME: Buhar kazanlarımızın zarf, aynalar, yanma hücresi EN 10028’e uygun olan P265GH veya P355GH kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan borularından imal edilmektedir.
 
YÜKSEK VERİM: Buhar kazanlarımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcaklık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.
 
 
   
     
                             
 

Buhar Kazanı Nedir? Buhar Kazanı Ne Zaman Kullanılır?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara buhar kazanı denilir.

Modern tesislerde buhar kazanı, sıvı-gaz yakıtların kullanıma geçmesi ile bir çok işletme için ekonomik ve hızlı enerji kaynağı olarak büyük bir nimet olmuştur, sonuç olarak büyük buhar sarfiyatı olan ve ani buhar çekimi fazla olan tesislerde buhar kazanı kullanılmaktadır.

30T/h, 25 barg işletme basıncına kadar alev-duman borulu skoç tipi buhar kazanı ve su borulu buhar kazanı, daha yüksek kapasitelerde su borulu buhar kazanları kullanılmaktadır.


Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi
Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar MakinesiCE onaylı Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi

2014/68/EU Basınçlı Kaplara ve Modül B+F’ye Göre Kontrol Edilmiş
 CE İŞARETLİ
 

İdeal Buhar Kazanı Seçimi;


* Öncelikle verimlilik ele alınmalıdır, bir buhar kazanının veriminin en yüksek olduğu yükleme durumu %80 yük durumudur. Dolayısı ile seçilecek buhar kazanı kapasitesinin 1/5 oranında büyük olması öncelikli seçim kriteridir.

* İşletmenin ihtiyacı olan buhar gün içerisinde çok fazla değişiklik gösteriyorsa örneğin 1,5-2 kat farklar var ise kesinlikle buhar kazanı yedekli düşünülmeli, ortak tek bir kollektör üzerinden çekvalf karşı dengelemesi ile buhar ihtiyacı arttığında yedek buhar kazanı devreye girmeli ve rejim sağlanmalıdır.

* İşletmenin ihtiyacı olan buhar basınç değeri ve buhar kapasitesi teknik açıdan yuvarlamalardan sakınarak doğru hesaplanmalıdır, bir çok işletme ihtiyacını belirlerken yukarı yuvarlamakta ve ihtiyacı olandan büyük bir buhar kazanı ve buhar tesisatı alarak aksine buharın hızının düşmesine ve verimsiz bir buhar enerjisi tüketilmesine yol açmaktadır. Buhar kazanı net ve doğru verilerle seçilmelidir.

* Düşük basınçta buhar kullanan cihazlara buhar yüksek basınçta götürülmeli ve burada basınç düşürücü yardımı ile istenilen basınç aralığına çekilmelidir, bu şekilde hem cihaza buhar daha küçük çapta boru ile götürülecek hem de daha kuru bir buhar elde edilmiş olacaktır.

* İşletmede buhar ihtiyacı yok ise ısınma amaçlı buhar kazanı kullanılmamalıdır, ilk tesis ve işletme maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle tesisin ısıl kapasitesine göre sıcak su  kazanı veya kızgın su kazanı sistemleri kullanılmalıdır.

* Buhar üretici seçimi yapılırken ani buhar çekim miktarı göz önüne alınmalı, bu değerler çok yüksek ise sisteme bir buhar aküsü ilave edilmeli yada kısa sürede devreye giren bir su borulu buhar jeneratörü konulmalıdır.

* Kazan dairesi düzenlemesi yapılırken çalışma koşulları ve mahalli idarelerin istediği kazan sınıflandırma kuralları göz önüne alınmalıdır.
 
         
 

3 GEÇİŞLİ SKOÇ TİPİ BUHAR KAZANI;

Ülkemizde ve dünyada endüstride orta büyüklükte kapasiteler için en çok kullanılan buhar kazanı türüdür.

Bu tip buhar kazanımızda külhan kısmı büyük kapasitelerde genellikle ondüleli olarak yapılır, böylece yanma hücresinin ısı etkisi ile boyuna uzaması karşılanmış, dıştan basınca karşı mukavemeti artmış olmaktadır.


3 Geçişli Skoç Tipi Buhar Kazanı Çalışma Prensibi;

Son 50 yılda buhar kazanı dizaynında ısınım yüzeylerinin büyütülmesi yönünde gelişmeler yaşanmıştır. Bu buhar kazanlarımızda bu prensipler dahilinde gelişmelere uygun hale getirilmiştir. Buhar kazanımızın gelişmelerle birlikte çalışma prensibi şu şekildedir; 3 geçişli olan buhar kazanımızın daraltılarak boyu uzatılan yanma hücresinde oluşan alev-gaz akımları ile 1. geçiş tamamlanır, kısa duman boruları uzayan külhan ve daralan cehennemlik sebebiyle daha da uzatılmış olup, cehennemliğe giren duman gazları bu borulardan geçerek 2. geçiş tamamlanır, daha dar yapılarak, su kütlesi içerisine yerleştirilen ön duman sandığına gelen duman gazları, uzayan kazan boyu ile daha da uzayan uzun duman borularından geçerek 3. geçiş tamamlanır ısı transferini sağlamış duman gazları alçak korozyon etkisi yaratmadan, arka  duman sandığından bacaya geçerler. Bu şekilde yanma enerjisi, suya iletilerek basınç altında suyun hal değiştirmesi sağlanır.

Buhar kazanı verimini arttırmak için opsiyonal olarak duman borularına türbülatörler yerleştirilerek duman gazlarından azami ısı transferi temin edilebilir. Bu tip buhar kazanlarında gaz hızlarının yüksek olması nedeni ile duman yolları direnci yüksek olup kesinlikle uzun namlulu brülörler monte edilmelidir.

* Ani buhar çekimlerine cevap verir.
Geniş buharlaşma yüzeyine ve buhar hacmine sahiptir.
Büyük ve ondüleli yanma yüzeyine sahiptir.
•Buhar Kazanının ön kaplarından duman borularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından cehennemlik tarafına, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az iki adet olan el deliğinden su tarafına müdahele edilebilir.
*Maksimum buhar kazanı imalatımız, üretim kapasitemiz; 30.000 kg/h 25 Atü buhar ile sınırlıdır.
*Buhar kazanı verimimiz ekonomizersiz %90-92, ekonomizerli %94-96 mertebelerindedir.


Çekinceleri;

Büyük su hacminden dolayı bilhassa bir buhar kazanı külhan çökmesi veya dış zarf yırtılmasında çok miktarda buharın ortaya çıkması neticesi tahribata sebep olabilir.

Kullanım Alanları;

– Buhar türbinleri
– Buharlı ısıtma sistemleri
– Kimyasal prosesler
– Gıda endüstrisinde (meyve suyu, makarna, peynir ve sütlü mamuller üretimi ile büyük fırınlar), ayrıca sterilizasyonda da kullanılmaktadır.
– Gübre endüstrisi
– Kauçuk ürünlerinin vulkanizasyonu
– Sterilizasyon amacı ile ilaç endüstrisinde
– İnşaat malzemeleri endüstrisi
– Kâğıt endüstrisi
– Rafineriler
- Ahşap işlenmesi (ahşap şekillendirme) gibi alanlarda kullanılmaktadır.
 


Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi
 
SKOÇ TİPİ BUHAR KAZANI SIVI-GAZ YAKITLI


 
Katı Yakıtlı Buhar Kazanı, Stokerli Buhar Kazanı, Buhar Üreticisi, Buhar Makinesi
 
SKOÇ TİPİ BUHAR KAZANI KATI YAKITLIBuhar Kazanı CE Belgeli, Onaylı, TSB ENERGY


 Modül B+F’ye Göre Kontrol Edilmiş
TÜRK LOYDU CE İŞARETİ
 
     
     
 
 

KAPASİTE VE BOYUT
 

ONLINE KATALOG
 

TEKLİF İSTE
 
 
 

ÜRÜN VİDEOSU
                   
 
3 Geçişli Alev-Duman Borulu Danks Tipi Yarım Silindirik Buhar Kazanı

Ülkemizde ve dünyada endüstride düşük kapasitelerde katı yakıtla çalışacak işletmelerin tercihi olmuştur. Esas itibari ile katı yakıt yakımı için geliştirilmiş ve bu yakıt için kullanılması uygun olan bir buhar kazanı türüdür.

Buhar kazanının alt kısmı geniş  ve açık olduğundan, ısınan su ile teması azdır bundan dolayı sıvı-gaz yakıt yakımında ısı kaybı fazladır. Buna karşılık alt kısmına katı yakıt yakımı için yeterli ızgara döşenebildiği için, geniş bir yanma hücresine sahip olması sebebiyle verimli bir yanma olduğu için avantajı vardır. Yan yüzeyleri düz olduğundan yüksek basınçlarda imal edilememektedir. Katı yakıt yakma dizaynında biraz değişiklik yapılarak 2. bir yanma hücresi eklenerek verimi biraz daha arttırılabilir.

*Maksimum Yarım Silindirik Buhar Kazanı imalatımız, üretim kapasitemiz; 1.000kg/h 8 Atü buhar ile sınırlıdır.
*Yarım Siindirik Buhar kazanı verimimiz %82-84 mertebelerindedir.
  Yarı Silindirik Buhar Kazanı, Katı Yakıtlı, Kömürlü Verimli Kazan3,GEÇİŞLİ ALEV-DUMAN BORULU DANKS TİPİ YARIM SİLİNDİRİK BUHAR KAZANI
 
     
     
                             
 ÖN OCAK ( 3 Geçişli Skoç Tipi Buhar Kazanı İçin )

Skoç tipi buhar kazanlarında katı yakıt yakılması durumunda alev borusu içinde yeterli direnç sağlanamadığından, gerekli ısı alınamamaktadır, bu yüzden buhar kazanının ön tarafına geniş ızgara yüzeyine sahip bir ön ocak yerleştirilerek istenilen verimlilik ve kapasiteler elde edilmektedir.
 
* Ön ocaklarımız P265GH çelik çekme boru ve yüksek kalınlıkta kazan sacı kullanılarak imal edilir.
* Yüksek kalite standartlarında üretilen buhar kazanı ve buhar kazanı ekipmanlarımız Türk Loydu onaylıdır.
* Türkiye' de İLK ve TEK.....Tam otomatik oksijen kontrol sensörlü kömür yakma sistemlerimiz ile kömürlerimiz verimli yanmaktadır.
* Bacadan yanmamış kömür ve kömür gazları atılmamaktadır.
  Buhar Kazanı Ön Ocak, Buhar Üreticisi Ön Ocak, Kazan Üretimi, Buhar Makinesi

ÖN OCAK
 
     
     
                             
 

SEKONDER YAKIŞLI BUHAR KAZANI, YÜKSEK VERİM

Ülkemizde katı yakıt olarak, alt ısıl değeri genellikle 2500-3500 kcal/kg olan linyit kömürleri kullanılmaktadır. Linyit kömürü büyük oranda, çabuk gazlaşan yanıcı maddeler ihtiva etmektedir. Linyit kömürü buhar kazanı ocağına atıldığında bu uçucu kısımlar süratle gazlaşmaktadır. Klasik tip buhar kazanlarında, ızgara altından veya helezon potası yanından verilen yakma havası birincil hava, birincil hava süratle gazlaşan uçucu gazların iyice yanabilmesi için gerekli hava-yakıt karışım oranını sağlayamamakta ve dolayısıyla tam bir yanma gerçekleşmemektedir.
 
Sonuç olarak, yanmamış karbon parçacıkları, taşıdıkları ısı potansiyelinden yararlanılmadan, buhar kazanının duman borularından geçip, bacaya gitmekte ve çevreye yayılmaktadır. Bu durum; hem çok miktarda enerji kaybına, hem de aşırı derecede çevre kirliliğine sebep olmaktadır.
 
Ön ocaklı veya skoç tipi katı yakıtlı geniş külhanlı buhar kazanlarımızda TSB ENERGY AR-GE bölümümüzün tasarladığı külhan sonrası ikinci bir mini külhan ve ikincil yakma havası beslemesi ile yakma verimliliği %8 ila 11 oranında arttırılmıştır.
 
   
   
  TSB ENERGY, SEKONDER YAKIŞLI SKOÇ TİPİ ÖN OCAKLI BUHAR KAZANI

SEKONDER YAKIŞLI ÖN OCAKLI SKOÇ TİPİ BUHAR KAZANI
 
     
 

ÜRETİLEN BUHARIN DOĞRU VE VERİMLİ İLETİMİ;

Üretilen buharın, buhar kazanından çıktıktan sonra enerjisini kaybetmeden ilgili makinelerde ve cihazlarda ısısını bırakması gerekmektedir. Bunun temelinde kuru buhar taşınması yatmaktadır. Buhar tesisatında ıslak buhar taşındığında hat üzerinde biriken su damlacıkları buharın hızını 2-3 m/sn ye kadar düşürür ve enerji taşınması yavaşlar, oysa ki buhar tesisat içerisinde ortalama 30-40 m/sn hızlarla iletilmelidir. Ana buhar tesisatından buhar, branşman ile üstten alınmalıdır, bu şekilde hattın üst bölümünde biriken kuru buhar sürekli alınmış olur.

Kondens Cepleri;
Buharın kuru bir şekilde taşınması için ana dağıtıcı kollektörlerde ve buhar hattının her 50mt sinde bir kondens cepleri bulunmalıdır.

Kondenstoplar;
Kondenstoplar kullanım yerine ve şekline göre çeşitlilik gösterirler, kondenstoplar seçilirken kullanım yerine uygun seçmeye dikkat edilmelidir. Kondenstoplar seçilirken; buhar kazanı işletme basıncı ile buhar kazanı dönüş kondens basıncı farkına ve ihtiyaç duyulan anlık enerji miktarına göre uygun kapasite seçilmelidir. Doğru seçilen bir kondenstop işletmenin ihtiyacı olan buhar enerjisinin en az kayıpla cihazlarda kullanılmasını sağlamaktadır.

Buhar Seperatörü;
Buhar kazanı çıkışına takılacak bir buhar seperatörü ile makinalara hızlı kuru buhar taşınması sağlanır ve ısıtma işlemi hızlı iletimden dolayı daha kısa sürede gerçekleştiği gibi, işletmenin ürün işleme süreside kısalmaktadır.
 
 
 


OPSİYONAL ÜRÜNLERİMİZ (BUHAR KAZANLARI İÇİN)

1. BLÖF SİSTEMLERİ ve ENERJİ GERİ KAZANIMI

Kazan besi suyu geçirmiş olduğu hazırlık evrelerine rağmen tamamen saf değildir. Kimyasal işleme uğrayan ham su katı parçacıklar (genel olarak kalsiyum ve magnezyum tuzları ile mineraller) içerir. Bu katı maddeler gerek erimiş, gerekse süspansiyon halinde bulunurlar. Buhar kazanının, buhar üretimi ile su içindeki çözünmeyen maddelerin yoğunluğu giderek artar, çamur ve ya tortu formunu alır, zaman içerisinde buhar kazanı içinde kışır tabakası oluştururlar ve bu maddeler şunlara sebep olur;

* Buhar kazanı Isı transfer yüzeyinde birikir ve tabaka oluşturarak Isı transferini engeller
* Sistemin ömrünü kısaltır, buhar kazanı ve buhar hatları zarar görür.
* Buhar kazanı Su yüzeyinde köpük şeklinde birikir ve buhar ile taşınarak kontrol cihazlarının arızalanmasına neden olur
* Kondenstopların tıkanarak arızalanmasına neden olduğu gibi kondens (dönüş suyunun) iletkenliğini arttırdığı için daha fazla ısı kaybına da neden olur.

Buhar kazanı içerisinde bulunan katı maddeler süspansiyon veya eriyik halinde bulunurlar.
         
 

DİP BLÖF SİSTEMİ;

Süspansiyon halinde bulunan maddeler dibe doğru çöker ve buhar kazanının dibinde birikir. Bu maddelerin kazandan tahliyesi buhar kazanı alt blöfü ile yapılır. Zaman rölesi ile otomatik çalışan Dip Blöf Vanası ile tahliye gerçekleştirilir. Dip blöfü buhar kazanı basınçta iken yapılmalı ve buhar kazanının boyutuna, tipine, işletme basıncına ve besi suyu kalitesine bağlı olarak firmamızın uygun bulduğu zamanlama çerçevesinde yapıldığında, ideal ve ekonomik bir blöf gerçekleştirilmektedir. Yetersiz yapılan blöf su taşınımına ve ya kışır tabakası oluşumuna yol açar. Gereğinden fazla yapılan blöf ise enerji, su ve kimyasal israfına yol açar.

Doğru seçilmiş dip blöf sistemleri ile;
* Enerji tasarrufu,
* Kazan verimliliği,
* Otomatik blöf ile işçilikten tasarruf sağlanır.

 

YÜZEY BLÖF SİSTEMİ;

Buhar kazanı içinde erimiş halde bulunan maddelerin tamamen alınması mümkün değildir. Ancak, bir miktar kazan suyu dışarı alınarak yoğunluğu düşürülür. Bu işlem ideal olarak otomatik üst blöf sistemleri ile gerçekleştirilir. İletkenlik sensörünün aldığı optimal sinyaller on-off çalışan otomatik vanamızı aktifleştirerek minumum su ve enerji kaybı ile blöfün gerçekleştirilmesi sağlanır.
 
Standartlara göre ( TRD 611 ) skotch tipi buhar kazanlarında iletkenliğin 7000 s/cm’den büyük olmaması belirtilmektedir. Buhar kazanı operatörü doğal olarak hangi aralıklarla ve ne kadar sürede blöf yapması gerektiğini bilemez. Yaptığımız çalışmalarda manuel blöf ile otomatik blöfden % 3 ile 5 arasında kazan suyunun daha fazla dışarıya atılmakta olduğunu görmekteyiz,, Blöf ile kaybedilen yüksek sıcaklıktaki kimyasallarla zenginleştirilmiş pahalı bir sudur, bununla birlikte hiç blöf yapmayarak enerji tasarrufu yaptığını düşünen işletmeler ise tesisat ve buhar kazanı üzerinde yaptıkları armatür ve bakım maliyetleri ile hem tesislerine maliyet getirmekte hem de tesisin sürerliliğinde büyük bir risk teşkil etmektedirler.

Doğru seçilmiş yüzey blöf sistemleri ile:
* Enerji tasarrufu
* Kazan verimliliği
* Uzun kazan ömrü sağlanır.

Not: Yüzey blöf sistemlerimizde enerji geri kazanım cihazlarımızdan olan flaş buhar tankı veya süper hızlı boylerlerimiz ile atık ısı enerjisi geri kazanılabilmektedir. Bu sistemlerimizin amortisman süresi maksimum 3 aydır.
         
                             
 

2. OKSİJEN TRİM KONTROLLÜ YAKMA YÖNETİM SİSTEMİ

Verimli ve ideal bir yanma için sürekli ve otomatik olan yakma yönetim sistemimiz; Oksijen ve karbon monoksit trim kontrollü, kapalı kontrol mantık düzeneği ile en uygun hava/yakıt oranını optimize ederek buhar kazanlarımızda maksimum yanma verimliliğini ve minimum emisyon değerlerini hedefleyen komple bir sistemdir.

Çalışma Prensibi:

Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen, ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) buhar kazanı yük talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulur . Yakıt servo motoru, hava klapesi servo motoru ve/veya taze hava fanı frekans konvertörü, tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar, yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanmayı optimize ederek; maksimum yanma verimliliği sağlaması amaç edinilmiştir.
 

Sistem Bilesenleri:

1.Ana İslem Denetimci;
Brülörün - yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı oprimize eden (yanma sonucu olusan baca gazı içerisindeki Oksijen konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek) çift kanal emniyet (fail-safe mode) prensibine göre çalısan mikro-islemci tabanlı denetim birimidir.
 
2.Baca Gazı Sensörü (O2 veya O2/CO) ve Transmiteri;
Baca gazı içerisindeki O2 - Oksijen ve/veya CO – Karbonmonoksit yüzdesini, gaz kanalları üzerine monte edilen sensörler vasıtasıyla sürekli olarak ölçerek, transmiter üzerindeki dijital ekranda gösteren sinyal bilgisi ile ana islem denetimciye Yakıt/hava oranını ayarlama amacı ile gönderen sensörler ve ilgili transmiterleri. Ayrıca opsiyonel olarak yanma verimliliği hesaplama ve bildirim ünitesi baca gazı sıcaklığı ile yanma havası sıcaklığını, baca gazındaki Oksijen miktarını ölçerek ve yakıt katsayı değerlerini dikkate alarak yanma verimliliğini sürekli olarak bildiren ve izlenmesini sağlıyacak üniteden olusur.
 
3.Sürücüler (Servo-Motor ve F/C Sürücü):
Oksijen-Kapasite eğrisine göre , gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karsılastırarak, optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana islem denetimciden alan geri besleme bildirimli, hassas açısal ilerlemeli yakıt ve hava servo-motorlarıdır 
         
                             

Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi