Kızgın Yağ Kazanı
                        DOKÜMANLAR
TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR  
 
Motorin, Fuel-oil, Doğalgaz, LPG, Kömür Ve Pelet Yakarak veya Elektrik enerjisi ile 100.000 ...5.000.000 kcal/h arasında muhtelif kapasitelerde Kızgın Yağ Kazanı üretimimiz mevcuttur.
 
DİZAYN: Kızgın yağ kazanı, DIN 4754, TS EN 12953 Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak, türbülanslı akımda durgun noktası kalmayacak şekilde yatay yada dikey bir konstrüksiyonda, boru-lama-boru şeklinde veya iç içe geçmiş boru demetlerinden oluşan spiral şekilde, dizayn ve imal edilmektedir.
 
MALZEME: Kızgın yağ kazanlarımız EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH kazan sacından, serpantin boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH kalitede min 3,6mm et kalınlığında çelik çekme kazan borularından imal edilmektedir.
 
YÜKSEK VERİM: Kızgın yağ kazanlarımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcaklık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.

KIZGIN YAĞ KAZANI ÇALIŞMA PRENSİBİ:  Sürekli 1,5-2 m/sn hızlarda sürkilasyon içerisindeki termal yağ, türbülanslı akımda durgun noktası kalmayacak şekilde yatay veya dikey bir konstrüksiyonda dizayn edilmiş boruların içerisinden geçerken, yanma odasında meydana gelen alev-duman gazlardan veya elektrik rezistanslarından aldığı ısı enerjisi ile termal yağın sıcaklığı istenilen sıcaklık aralığına çıkartılır ve istenilen sıcaklıkta kızgın yağ elde edilir.

 
Üstünlükleri
 
350 °C sıcaklığa kadar atmosfer basıncında çıkar. Sistem içinde ısı taşıyıcı olarak kullanılan termik yağ, tesisatta tortu bırakmaz, kazan taşı yapmaz, korozyon oluşumunu önler.
Termik yağ için herhangi bir şartlandırmaya ihtiyaç yoktur.
Normal iklim şartlarında kışın tesisatta donmaz.
350 °C’ye kadar istenilen sıcaklık ayarlanması yapılabilir. (300 °C den sonra spesifik ekipmanlar kullanılır.)
Kızgın yağ, yüksek sıcaklıklarda kullanılmasının yanında, gerektiğinde buhar, kızgın su, sıcak su üretiminde de kullanılabilir. 
 
 
 
Kızgın Yağ Kazanı, Yağ Kazanı, Termal Yağ Kazanı, TSB ENERGY
SIVI-GAZ YAKITLI KIZGIN YAĞ KAZANI
Elektrikli Kızgın Yağ Kazanı, Elektrikli Yağ Kazanı, TSB ENERGY
ELEKTRİKLİ KIZGIN YAĞ KAZANI
Katı Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı, Kömürlü Yağ Kazanı, TSB ENERGY
KATI YAKITLI KIZGIN YAĞ KAZANI
 
 

TEK GÖVDE ÜZERİNDE KIZGIN YAĞ KAZANI

Atmosfer basıncında 350°C’ye kadar sıcaklık.
 
                               
 

Kızgın Yağ Kazanı Nedir? Kızgın Yağ Kazanı Ne Zaman Kullanılır?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak termal yağ bulunan diğer tarafında ise bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan ısı veren alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara kızgın yağ kazanı denilir.

Endüstride yüksek sıcaklıklara (maks 350 °C) ihtiyaç duyulan proseslerde; bu sıcaklıklara çıkabilmek için ısı taşıyıcı olarak buhar veya kızgın su kullanılabilir, ancak 350 °C gibi yüksek sıcaklığa 170 barg gibi bir basınçta ulaşılabilmektedir. Çok yüksek basınçlarda çalışan tesislerin ilk tesis maliyetleri yüksek olduğu gibi bu tesislerin bakım masrafları da yüksek olmakta: ayrıca patlama riski de o nispette artmaktadır.

Atmosfer basıncında 350/400 °C ye kadar özellikleri bozulmadan kalabilen termal yağların ısı taşıyıcı olarak kullanılması; yukarıdaki mahsurları bertaraf ettiği gibi; büyük avantajları da beraberinde getirmektedir.

 

KIZGIN YAĞ KAZANI, YAĞ KAZANI, TSB ENERGY

2014/68/EU Basınçlı Kaplara ve Modül B+F’ye Göre Kontrol Edilmiş
 CE İŞARETLİ

 
 

Kızgın Yağ Sistemlerinin Diğer Isı Sistemlerine Göre Avantajları;

* 350 °C sıcaklığa kadar atmosfer basıncında çıkabilir. (Sistemde sadece sürkilasyon pompasının yarattığı bir basınç vardır. Bu da maks 5 barı geçmez.
* Termik yağ tesisatta ve kazan serpantininde, kollektörlerde korozyona yol açmaz.
* Kazanda; kazan taşı, kireçlenme gibi problemler olmaz.
* Termik yağa herhangi bir arıtma (şartlandırma) işlemi uygulanmaz.
* Normal iklim koşullarında tesisatta donma olmaz.
* 350 °C sıcaklığa kadar geniş bir ayar aralığı söz konusudur. Halbuki buhar kazanlarında daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç olduğunda hiç bir zaman işletme basıncının üzerine çıkamazsınız.
* Gerektiğinde kızgın yağ vasıtası ile (endirekt olarak) sıcak su, kaynar su, buhar üretilebilir.

Kızgın Yağ Sistemlerinin Diğer Isı Sistemlerine Göre Dezavantajları;

* Sisteme doldurulacak termik yağ maliyeti yüksektir.
* Kazanda herhangi bir delinme veya yağ sızıntısı olması durumunda yangın çıkması ihtimali vardır. (Termik yağ yanıcı bir maddedir.)
* Sistemdeki termik yağ yüksek sıcaklıklarda "kraking" olayına uğrayarak doğal özelliğini kaybeder. Bitüm (zift) kısımları ısıtma yüzeyleri üzerine yapışarak ısı transfer özelliğini azaltırlar. Zaman içerisinde kazanı da tehlikeye sokabilirler.
* Termik yağın sıcaklığı yükseldikçe oksijenle (hava ile) teması halinde oksidasyona uğrayıp doğal özelliklerini kaybetmeye başlar ve kısa bir süre sonra ısıtma yüzeylerinde biriken tortu tabakası oluşur.
* Zamanla termik yağ doğal özelliklerini kaybetmeye başladığında sistemdeki yağın değiştirilmesi gerekebilir.
* Termik yağın ısı emme (mass transfer) kapasitesi su kadar yüksek değildir. Sudaki gibi ısıtma esnasında doğal dolaşım olayı kolay olmamaktadır.  Bu bakımdan kızgın yağ kazanlarında cebri sirkülasyon mecburiyeti vardır. Kazan içinde termik yağda durgun nokta kalmamalı ve türbülanslı bir akım oluşmalıdır. Kazan içinde termik yağ hızı 1,5 - 5 m/sn civarındadır.
* Kızgın yağ sistemlerinde basınç olmamasına rağmen kullanılan armatürlerin (vana, çekvalf, emniyet ventili v.s.) PN40 sınıfı çelik döküm olmalı; keza sirkülasyon pompaları da çelik döküm gövdeli olmalıdır.
 
 

 
                           
 


Sıvı - Gaz Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı;


KAPASİTE ve BOYUT
 
ONLINE KATALOG
 

TEKLİF İSTE
 

ÜRÜN VİDEOSU
 
 

 
     
SIVI-GAZ YAKITLI KIZGIN YAĞ KAZANI
YARI MAMÜL, İMALATIMIZ
 
             
                               
 


Elektrikli Kızgın Yağ Kazanı;


KAPASİTE ve BOYUT
 

ONLINE KATALOG
 

TEKLİF İSTE
 

ÜRÜN VİDEOSU
 
 
 
  ELEKTRİKLİ KIZGIN YAĞ KAZANI
YARI MAMÜL, İMALATIMIZ
 
             
                               
 


Katı Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı;


KAPASİTE ve BOYUT

ONLINE KATALOG

TEKLİF İSTE
 

ÜRÜN VİDEOSU
 
 
 
 KATI YAKITLI KIZGIN YAĞ KAZANI
YARI MAMÜL, İMALATIMIZ


 
 
                         
 

ÜRETİLEN KIZGIN YAĞIN DOĞRU VE VERİMLİ İLETİMİ;

KIZGIN YAĞ TESİSATI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Termik Yağ Genleşme Tankı;
Tesisattaki (kazan dahil) toplam termik yağ hacminin en az %30 hacminde olmalıdır Genleşme tankının çapı mümkün olduğu kadar küçük (atmosferle temas eden yüzeyi az) olmalı ve tank dik silindir şeklinde yerleştirilmelidir.

2. Rezerve Termik Yağ Tankı;
En az; tesisattaki bütün termik hacminin 1,5 misli hacminde olmalıdır.

3. Termik Yağ Sirkülasyon Pompaları;
Yüksek sıcaklık için özel dizayn edilmiş, tercihen hava soğutmalı, çelik döküm veya sferro döküm olmalıdır.

4. Termik Yağ Doldurma Pompaları;
Oda sıcaklığında termik yağın vizkozitesine göre dizayn edilmiş dişli pompa kullanılabilir.

5. Vanalar, Çekvalfler, 3 Yollu Vanalar;
Termik yağın çalışma sıcaklığına dayanıklı olmalı; bakır veya bakır alaşımları kullanılmamalıdır, Vanalar PN25/40 çelik döküm olmalıdır.

6. Filtreler;
Tesisatta yağ ile birlikte taşınan katı maddeleri tutarlar. Zaman zaman temizlenmesi gerekir. Filtre yüzeyini mümkün olduğu kadar büyük tutmak temizleme sıklığının azaltılması bakımından uygun olur. Filtrenin kirlenmesi ile oluşan direnci belirlemek bakımından filtrenin girişine ve çıkışına birer adet manometre konulmalıdır.

7. Termik Yağ Seviye Göstergesi;
Termik yağın genleşme tankındaki sıcaklığı ve karakteristiklerine uygun olmalıdır.

8. Boru Tesisatı ve Ekleme Parçaları;
Bütün boru ekleme parçaları çelik olmalıdır. 350 °C altında alaşımsız çeliklerin kullanılmasına müsade edilir. Borulamada karbonlu (örneğin ASTMA-53) ve ASTM A-106 veya St. 35.8 dikişsiz çelik boru kullanılabilir. Dökme demir hiç bir zaman kullanılamaz (kırılma, çatlama, yağ sızdırma tehlikesinden dolayı).
Ayrıca boru tesisatına uygun şekilde meyil verilmeli ve hava toplama ihtimali olan yerlerde bir hava tahliye borusu ve vanası konulmalıdır. Yağın sirküle ettiği borular kayayünü ile yeterli kalınlıkta izole edilmelidir

 
9. Enstrümanlar;
Güvenlik ve kontrol için kızgın yağ sisteminde aşağıdaki enstrümanlar bulunmalıdır,

a. Burülör kumanda termostatı
b. Maksimum sıcaklık termostatı
c. Diferansiyel presostad veya akış kontrol otomatiği (low Switch) yağ sürkilasyonu yavaşladığında veya yağ sürkilasyon pompası devreden çıktığında yakıcıları devreden çıkarır.
d. Genleşme tankı asgari yağ seviye kilidi
Brülörü durdurur, alarmı çaldırır.
e. Baca termostatı; Herhangi bir sebeple yağ sirkülasyonu durduğunda; baca gazı sıcaklığı yükseleceğinden brülörü otomatik devreden çıkarır.
 
 
Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi