Ekonomizer
 
Ekonomizer, Isı geri kazanım sistemi, Economizer

YOĞUŞMALI DUMAN BORULU
EKONOMİZER

           
DOKÜMANLAR

TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR
 
   
BUHAR, KIZGIN SU, SICAK SU, KIZGIN YAĞ KAZANLARINDA EKONOMİZER

TİP ECO

Bacaya atılan sıcak duman gazlarından geri kazanım sistemlerinin başında ekonomizerler gelir. Kazan besi suyunda, proses sıcak suyunda, sıcak kullanma suyunda, ısınmak için sıcak su elde edilmesinde veya buhar üretilmesinde bacaya atılan duman gazlarının ısısından yararlanılır.

Unutulmamalıdır ki, bacadan atılan ısıdan her 20 ºC lik geri kazanım, %1 yakıt geri kazanımı demektir.

* %5-8 yakıt tasarrufu sağlar.

* Sıvı yakıt / doğalgaz yakan buhar kazanlarında, kazanı terk edip bacaya giden duman gazı sıcaklığı kazanın yapısına da bağlı olarak “buhar sıcaklığı + (50-100°C)” olur.

* Örneğin 6 atü buhar üreten bir buhar kazanında buhar sıcaklığı 164°C olup, kazanı terk eden duman gazı sıcaklığı yaklaşık (214-264)°C olur. Keza 12 atü buhar üreten bir buhar kazanında kazanı terk eden duman gazı sıcaklığı yaklaşık (250-300)°C olur. Kızgın yağ kazanlarında 250°C yağ sıcaklığına karşılık bacaya atılan duman gazı sıcaklığı (300-350)°C olur.
* Fakat, alçak sıcaklık korozyonu riskine meydan vermeden kazanı terk eden duman gazı sıcaklığı fuel-oil yakımında 160°C, doğal gaz yakımında ise 120°C ye kadar düşürülebilir (Gaz yakan kazanlarda korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılan yoğuşmalı ekonomizerlerde baca gazı sıcaklığı 50°C nin altına düşürülebilir).

 
DİZAYN: Yüksek basınç, su borulu tip, TS EN 12952, Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir. Tüm ekonomizerlerimiz, standart olarak korozyon etkisine karşı by-pass klapesi ile koruma altına alınmıştır.
 
MALZEME: Ekonomizerlerimiz, EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH kazan sacından, su boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan borularından imal edilmektedir.
 
YÜKSEK VERİM: Ekonomizerlerimizin tüm hesaplamaları teorik ve pratik bilgilerimiz doğrultusunda gerekli hata katsayıları katılarak hesaplanan ısı transfer yüzeylerine sahip olup, verdiğimiz tüm taahhüt sınırlarını karşılayacak şekilde dizayn edildiği için maksimum ısı geri kazanımı ve verim elde edilmektedir.
 
 
     
     
                             
 

Ekonomizer Nedir? Ekonomizer Ne Zaman Kullanılır?

Katı, sıvı ve gaz yakıtların yakılması ile oluşan, bacaya atılan sıcak duman gazlarının ısısı ile  kazan besi suyunun veya herhangi bir sıvı ısı alan akışkanın ısıtılmasında kullanılan, enerji geri kazanımı sağlayan, yeterli ısıtma yüzeyine sahip ısı değiştirici bir cihazdır.

Ekonomizerler kullanım yerlerine göre, kullanım amaçlarına bağlı olarak kangal şekilli boru demeti, düz boru demeti, spiral boru demeti şeklinde yapılabilir.

 
Ekonomizer, Atık Isı Cihazı, Heat Exchanger
  
KANATLI BORULU EKONOMİZER

EN 97/23/AT Basınçlı Kaplara ve Modül B+F’ye Göre Kontrol Edilmiş
 CE İŞARETLİ
 

Ekonomizer Tasarımımızda Dikkat Edilen Hususlar;

Sıvı veya katı yakıt yakan kazanlarda bacaya atılan duman gazlarının sıcaklığı, duman gazı içindeki kükürt bileşiklerine bağlı olarak alçak sıcaklık korozyonu tehlikesinden dolayı 160 ºC nin altına düşürülmeyecek şekilde tasarlanmıştır ve emniyet termostadı ile gerekirse by-pass klapesi açılır.

Duman gazından suya ısı transferinde, duman gazı tarafındaki ısı iletim katsayısı su tarafına göre çok düşük olduğundan, duman gazı tarafındaki yüzey kanatlı boru kullanılarak, ısı geçiş miktarı arttırılmıştır.

Kanatlı borulu ekonomizerler, tozlu ortamlardan çok etkilenir, katı yakıtta kazanlarda kesinlikle tercih edilmemektedir.

Sıvı yakıtlı kazanlarda kanatçık aralıkları geniş tutularak, yakıt atıklarının kanatçıklarda birikmesi engellenir.

Cam fırını gibi aşındırıcı korozif gazları içeren atık duman gazlarında, sadece sıkı geçme kanatçıklar (pik döküm malzemeden min et kalınlığı 3,2mm) tercih edilerek cihazlarımız uzun soluklu çalışmaktadır.

Tüm kanatlı ekonomizerlerimizde kurum temizleyici hava veya buhar kanalı tasarlanarak, temizleme olanağı sağlanmaktadır.


Yoğuşmalı ekonomizerlerde kesinlikle 316 L kalite boru ve sac kullanılır. Bu tip ekonomizerimizde kanatçık kullanımı yoğuşan suyun akmasına engel olması sebebiyle tercih edilmemektedir.
 
           
 

 

 
 
 
Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Ürünlerimiz
- Sektörler
- Dokümanlarımız
- İnsan Kaynakları
- Haberler
- İletişim
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi