Sıcak Su Kazanı
 
 SICAK SU KAZANI, HOT WATER BOILER, KALORİFER KAZANI, TSB ENERGYSICAK SU KAZANI
           
DOKÜMANLAR

TEKNİK BİLGİLER
REFERANSLAR
 
   
Motorin, Fuel-oil, Doğalgaz, LPG, Kömür Ve Pelet Yakarak veya Elektrik enerjisi ile 80.000 ...6.000.000 kcal/h arasında muhtalif kapasitelerde Sıcak Su Kazanı üretimimiz mevcuttur.
Sıcak su kazanlarında en ideal kazan türü, 3 geçişli alev-duman borulu skoç tipi, silindirik kazanlardır. Bu kazanlarda yüksek verim, uzun ömür ve düşük emisyon değerleri elde edilir.

Karşı basınçlı radyasyon tipi, 2 geçişli sıcak su kazanlarında, brülör alevi yanma odasında tersine dönen alev şeklinde oluşup, yüksek sıcaklıklarda duman borularına girer. Borulara yerleştirilen türbülatörler sayesinde ısı geçişi attırılarak, bacaya giren duman gazı sıcaklığı normal değerlere düşürülür. Ancak ocak sıcaklığının tersine dönen alev sebebiyle Nox değeri biraz yüksektir.
 
DİZAYN: Sıcak Su Kazanı, DIN 4754, TS EN 12953 Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak, türbülanslı akımda durgun noktası kalmayacak şekilde yatay yada dikey bir konstrüksiyonda, boru-lama-boru şeklinde veya iç içe geçmiş boru demetlerinden oluşan spiral şekilde, dizayn ve imal edilmektedir.
 
MALZEME: Sıcak su kazanımız zarf, aynalar, yanma hücresi EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan borularından imal edilmektedir.
 
YÜKSEK VERİM: Sıcak su kazanımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcaklık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.
 
     
     
                             
 

Sıcak Su Kazanı Nedir? Sıcak Su Kazanı Ne Zaman Kullanılır?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı alev-duman boruları ve yanma hücresi bulunan kapalı sistem çalışan atmosfer basıncında doymuş buhar sıcaklığı olan 100°C nin altında sıcak su üreten basınçlı kaplara sıcak su kazanı denilir. Bu basınçlı kaptaki basıncın ana sebebi hidrafordan veya şebekeden beslenen ilk su basıncıdır. Suyun ısınması ile oluşan basıncın etkisi yok denecek kadar azdır. Bu sebeble cidar veya külhanda oluşan yırtılma veya çatlkalarda kazan dairesinde fazla bir tahribata yol açmazlar.

Doğalgaz ve LPG kullanımı yoğunlaşması ile birlikte kazan dizayn tekniklerinde ve teknolojilerinde epey değişimler meydana gelmiştir. Katı ve sıvı yakıt yakan kazan dizaynında baca gazı sıcaklığının alçak sıcaklık korozyonundan dolayı 180°C nin altına düşmesi istenmezdi. Bu sebeple  eskiden 90/70°C sıcak su sistemleri kullanılırken bugün bu değerler 60/40°C ve benzeri değerlere düşmüştür. Daha düşük sıckalıkta ısı alan akışkan sebebiyle ısı transfer değerleri yükselmiştir.
 
SICAK SU KAZANI, HOT WATER BOILER, KALORIFER KAZANI, TSB ENERGY

EN 97/23/AT Basınçlı Kaplara ve Modül B+D’ye Göre Kontrol Edilmiş
 CE İŞARETLİ
 

Sıcak Su Kazanı Seçiminde Dikkat Edilecekler;

* Yeni nesil modern kazan teknolojisi ile büyük ebatlı verimi düşük, yakıtın bir kısmını yakmayan kazanların yerini 3 geçişli su-duman temas hızı arttırılmış az yer işgal eden yanma hücresi genişletilmiş, su hacminin azlığından dolayı çabuk rejime giren, çeper kayıpları azaltılmış modern yeni tasarım kazanlarımız yerlerini almışlardır.

* 3 veya 4 yollu motorlu vana ile dış hava sıcaklığına göre kalorifer gidiş suyu sıcaklığını otomatik ayarlamalıdır.
* Oransal brülörlü cihaz seçilerek sıcak su kazanına sürekli ihtiyacı kadar ısı girdisi sağlanmalıdır.

* Mümkünse firmamızın önerdiği %110 verimli çalışan yoğuşmalı kazanlarımız tercih edilmelidir.

* Geniş yanma hücresi ile düşük NOx ve verimli bir çalışma sağlandığından yanma hücresi çapının brülör alev çapından 300mm daha geniş olması gerekmektedir.

* Brülör kazan kapasitesine göre büyük seçilmemeli veya kazan kapasitesine göre ayarlanabilmelidir. Amaç brülörün en az dur-kalk ile çalışmasıdır.Sıcak su kazanları ısıtma yöntemi bakımından en ekonomik cihazlardan biridir. Bu sebeple yüksek sıcaklık prosesi ,hızlı ve ani ısıtma gerekmeyen durumlarda tercih edilirler, mahal ısınmasında özeliikler sera ve çiftlikler de en yaygın kullanılan ısıtma yöntemidir.
 
         
 

3 GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI;

Kullanım Alanları;


– Seralar
– Çiftlikler
– Kimyasal prosesler
– Gıda endüstrisinde (meyve suyu, makarna, peynir ve sütlü mamuller üretimi ile büyük fırınlar), ayrıca sterilizasyonda da kullanılmaktadır.
– Gübre endüstrisi
– İnşaat malzemeleri endüstrisi
– Kâğıt endüstrisi
- Ahşap işlenmesi (ahşap şekillendirme) gibi alanlarda kullanılmaktadır.
 

SICAK SU KAZANI, HOT WATER BOILER, KALORİFER KAZANI, TSB ENERGY, KASKAD

SIVI-GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI
ÇİFT YAKITLI
 
     
     
 
 

KAPASİTE VE BOYUT
 

ONLINE KATALOG
 

TEKLİF İSTE
 
 
 

ÜRÜN VİDEOSU
                   

Bizi sosyal medyada paylaşırsanız seviniriz...
 
 
SITE MENUSU BAYILER Sertifikalarımız
- Ana Sayfa
- Hakk?m?zda
- ?r?nlerimiz
- Sekt?rler
- D?k?manlar?m?z
- ?nsan Kaynaklar?
- Haberler
- ?leti?im
- Akdeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Marmara Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi